Контора
Бонус
Оценка
Язык
Live-ставки
Моб. ставки
 
5 000 руб.
     
2 500 руб.
     
500 руб.
     
Авансовая ставка
     

Податок на прибуток підприємств 2017 ставка

на державне соціальне страхування • впредь до Пенсійного фонду • у Державний объём сприяння зайнятості населення • на фінансування заходів із реалізації Закону України “Про гражданское состояние і

Податок на прибуток - Налог на прибыль - Бухгалтер 911

включаються затрати, які групуються вслед такими елементами: • матеріальні затрати • затрати на оплату праці • відрахування на соціальні заходи • амортизація основних фондів • інші затрати. До матеріальних затрат належить вартість: та основних матеріалів

Податковий кодекс України: Розділ III. Податок на прибуток

интересах кожної з яких установлюється своя ставка податку. При прогресивній шкалі 5 5 6 Fкожна на ступна частка доходу оподатковується вслед за більшою, а рядом регресивній -

Податок на прибуток

г) суму доходу підприємств громадських організацій і об'єднань (крім 5 5 6 Fпрофесійних спілок, молодіжних полі тичних організацій, політичних партій і

У процесі реформування податкової політики є дуже важливим визначення подальших напрямків розвитку прямого і непрямого оподаткування, слід враховувати переваги і недоліки, які мають місце рядом справлянні цих податків.

підприємства і на організації відповідно перед спеціальних угод з державними організаціями (з метою надання робочої сили), видані безпосередньо цим особам виконавцям робіт чи перераховані державним організаціям

самоврядування. Податок на майно підприємств розподілятиметься між 5 5 6 Fдер жавним бюджетом, бюджетами Республіки Крим, областей, міст Києва та

спрямована строй пільг. Пільги можуть установлюватися з метою стимулювання розвитку: • науки й виробництва • технічної бази підприємств • окремих форм господарювання і виробництва окремих видів продукції • соціальної та культурної сфери • благодійної діяльності • соціального захисту деяких категорій працівників.

доходность визначається як різниця між купівельною і продажною вартістю товарів і матеріалів. Від аукціонного продажу процентный доход також може визначатись як різниця між цінами на куплені і продані товари або як різниця між вартістю виробленої продукції следовать діючими державними чи вільними цінами й вартістю продажу її на аукціоні. При цьому вільні ціни визначаються ради даними підприємства, яке реалізує продукцію.

• 5 56 Fпопутна продукція, перелік якої встановлюється во галу зевих інструкціях 5 5 6 Fз питань планування, обліку й калькуля ції собівартості продукції (робіт,

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Betfaq

Выбор пользователей